Sponsors

Naast begunstigers is de Stichting op zoek naar sponsors die de werkzaamheden van de Stichting (lokale monumentenzorg en archeologie) willen ondersteunen. Op dit moment zijn we op zoek naar sponsors die ons helpen bij het realiseren van een houten schuur in de Tuin van Ruys. Deze schuur zal worden gebruikt om cultuurhistorisch waardevolle objecten in te bewaren. Daarbij kunt u denken aan oude gevelstenen, gereedschappen die vroeger in Wassenaar werden gebruikt bij de bollenteelt of in de aannemerij en bodemvondsten. Ook zal de schuur een rol spelen bij het herstel van de Tuin van Ruys als historische moestuin: er zullen tuingereedschappen zoals kruiwagens en een maaimachine in worden opgeslagen. Elders in de tuin is daar geen ruimte voor.

Voor informatie over het sponsorschap kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, P.G. de Geus, via e-mail

U bent van harte welkom!
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.