Jaarstukken

Jaarverslag Stichting Historisch Centrum Wassenaar 2012

Ondanks de minder goede vooruitzichten voor de komende jaren en de daarmee gepaard gaande onzekerheid is er bij de Stichting Historisch Centrum Wassenaar hard gewerkt om de belangstelling voor en het behoud van het historisch erfgoed te kunnen blijven bevorderen.

Lees verder
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.