Stichting

De Stichting Historisch Centrum Wassenaar is actief in de lokale archeologie en de monumentenzorg. Daarnaast houdt zij zich bezig met de tentoonstellingen in de bibliotheek en is zij verantwoordelijk voor de Oudheidkamer in het souterrain van De Paauw, waar voornamelijk bodemvondsten uit Wassenaar te zien zijn. De stichting telt uitsluitend vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid of vrijwilligersvergoedingen.
In het raadhuis De Paauw aan de Raadhuislaan zijn in het souterrain (bij de ingang van het Brandweermuseum) vitrines met bodemvondsten en andere historische voorwerpen uit Wassenaar te zien (foto: Mariëtte van Lit-Pieterse).
Stacks Image 99
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.