Doelstellingen

Het doel van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar

Het verrichten van historisch onderzoek naar- evenals het behouden en verzamelen van- al wat verband houdt met de geschiedenis van Wassenaar.

De stichting heeft hiertoe de volgende activiteiten ontwikkeld:
  • Archeologisch bodemonderzoek, historisch bouwonderzoek, archiefonderzoek, hulp en adviezen aan de eigenaars van monumenten.
  • De stichting beheert de door haar gestichte Oudheidkamer, waar Wassenaarders kunnen kennismaken met de geschiedenis van hun eigen woonplaats.
  • Historische wandelingen langs bekende en onbekende monumenten in Wassenaar trekken regelmatig vele belangstellenden.

De stichting hoopt hierdoor het historisch besef en bewustwording van de bevolking te vergroten en te verbeteren.
Ook de jeugd wordt daarbij betrokken met o.a. lesbrieven voor de scholen alsmede bezoeken aan de Wassenaarse Oudheidkamer in
raadhuis De Paauw.

Ook de onlangs geopende expositieruimte in de Wassenaarse Bibliotheek en het daar geopende Historisch Informatie Punt –H.I.P.- dragen bij aan de verdieping van de interesse in de Wassenaarse geschiedenis en het verlagen van de drempel voor het geïnteresseerde publiek.

actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.