Samenstelling bestuur van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar
Stichting Historisch Centrum Wassenaer

Bestuur & Commissies

Samenstelling bestuur per 31 december 2012

Voorzitter

P.G. de Geus
Paganinistraat 18
2324 BC Leiden
071- 5315918

Vice-voorzitter

R. van Lit
Luifelbaan 52
2242 KV Wassenaar
070- 5144789

Penningmeester

E.M.Ch.M. Janson
Dorpsstraat 200
3481 ER Harmelen
0348-444405

Secretaris

R. Jaring
Schepenstraat 6
2242 CP Wassenaar
070-5119922
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.