Publicaties

Stacks Image 1698
Vanaf 2 december 2015 is bij de Stichting en bij de boekhandel verkrijgbaar:

Het boek Rijk aan bodemvondsten. De archeologie van Wassenaar geschreven door Robert van Lit

Dat Wassenaar rijk is aan schitterende buitenplaatsen en villawijken is bekend. Dat Wassenaar ook zeer rijk is aan bodemvondsten lijkt een goed bewaard geheim. Toch waren enkele opgravingen spraakmakend en haalden ze zelfs de landelijke pers, zoals het Bronstijdgraf in het Weteringpark met twaalf skeletten uit ca. 1700 voor Christus. De opgraving van het verdwenen kasteel Huis ter Weer bij de Seringenlaan leverde onder andere een kostbare gouden ring uit de Middeleeuwen op. Ook de opgravingen aan het Burchtplein waren bijzonder, aangezien bewezen kon worden dat hier het kasteel van de heren Van Wassenaer heeft gestaan.
Rijk aan bodemvondsten is het eerste complete overzicht van de archeologie in Wassenaar, waarin alle ruim zestig belangrijkste opgravingen in Wassenaar worden beschreven. Sommige opgravingen dateren al van eeuwen geleden. Tegen de honderd vondsten worden in dit boek gepresenteerd; de oudste stammen uit ca. 1800 voor Christus.
De opgravingsgegevens werden opgeslagen in dagrapporten, jaarverslagen, wetenschappelijke artikelen en dissertaties die samen met honderden foto’s en tekeningen de basis vormden voor dit boek. De belangrijkste vondsten zijn afgebeeld en in hun context geplaatst.
Met name de laatste veertig jaar is er door vrijwillige- en beroepsarcheologen veel gevonden. In dit boek wordt ruim aandacht besteed aan de mensen die al die ontdekkingen hebben gedaan. Daaronder zijn beroemde archeologen als de professoren Reuvens, Holwerda, Van Giffen, Renaud en Louwe Kooijmans. Maar ook de vrijwilligers, veelal verenigd in de Wassenaarse archeologische werkgroep, worden in dit boek gepresenteerd.
Bovendien beschrijft de auteur, die zelf sedert 1976 als vrijwilliger binnen de Wassenaarse archeologische werkgroep actief is, het ontstaan en de ontwikkeling van Wassenaar, van de eerste prehistorische boerderijen tot het villadorp van nu.

Het gebonden boek telt 192 pagina’s, is rijk geïllustreerd in kleur en kost € 19,95

Incidenteel geeft de Stichting publicaties uit. Zo verschenen in samenwerking met andere instanties boeken over de Oude Pastorie aan de Schoolstraat (1982), het Baljuwhuis (1986), korenmolen Windlust (1989), het Bronstijdgraf (1989) en over de historische boerderijen van Voorschoten en Wassenaar (2006).
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.