Tentoonstellingen

Aardewerk van Pieter Groeneveldt


(Tekst: P.G. de Geus)

Momenteel kunt u in de Wassenaarse Bibliotheek kennis maken met oude en deels verdwenen Wassenaarse bedrijven. De in de bibliotheek opgestelde vitrines laten hiervan een uitgebreid en divers beeld zien via de daarin tentoongestelde voorwerpen. Deze zijn alle afkomstig van Wassenaarse verzamelaars.
In de Clark-Verkade zaal, achter in de bibliotheek, vindt u o.a. een kleine collectie aardewerk uit de pottenbakkerij van Pieter Groeneveldt.
Te zien tot begin 2014.
In de Bibliotheek in de Langstraat verzorgen de Historische Vereniging Oud Wassenaer en de Stichting Historisch Centrum Wassenaar wisselexposities in de in 2012 speciaal hiervoor gemaakte vitrines. Op de foto plaatst Hans hupkes, voorzitter van het bibliotheekbestuur, een tekstbord in de vitrine. De dames Antje Vinkestijn en Sientje van Winden plaatsen tekstbordjes bij de religieuze voorwerpen die zij in bruikleen hebben gegeven, 2013.

Foto door Mariëtte van Lit-Pieterse.
Stacks Image 391
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.