Monumentenzorg

Stacks Image 676
De stichting spant zich in om de historische bebouwing van Wassenaar zoveel mogelijk in tact te laten en indien noodzakelijk te laten restaureren. Soms was het nodig om actie te voeren, bijvoorbeeld toen de pastorie (sedert 1612) in de Schoolstraat gesloopt dreigde te worden. De eeuwenoude boerderij Ter Weer aan de Deijlerweg kon behouden blijven nadat de stichting met succes had geijverd om het pand op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. Maar het lukte niet altijd: huize Nieuw Rijksdorp aan de Berkheistraat en Kasteel Duinrell in het gelijknamige recreatiepark werden ondanks felle protesten gesloopt. Tegenwoordig is de stichting via de gemeentelijke Klankbordgroep nauw betrokken bij de aanwijzing van nieuwe monumenten.
Foto: De Pastorie aan de Schoolstraat kon van de sloop worden gered (Foto Mariëtte van Lit).
Stacks Image 659
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.