Educatie voor scholen

Geregeld ontvangt de Stichting schoolklassen, onder andere in de Oudheidkamer in De Paauw. In deze ruimte in het souterrain zijn voornamelijk bodemvondsten te zien uit Wassenaar, waaronder die van het beroemde Bronstijdgraf in het Weteringpark.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.