Romeinen in de Tuin van Ruys


Na bijna 2000 jaar werd Wassenaar weer bezocht door de Romeinen.
Tijdens Open Monumentendag op 14 september 2013 werden tientallen kinderen en volwassenen geïnformeerd over het dagelijks leven en het wapengebruik van de Romeinse soldaten.
Leden van de re-enactment groep Fectio stonden alle bezoekers enthousiast te woord en maakten indruk met hun wapens. Binnen in het Ketelhuis kon men een korte film bekijken over de archeologie In Wassenaar.
Ondanks de regen was het een succesvolle dag en we zijn benieuwd wie volgend jaar Wassenaar komt binnenvallen!

Stacks Image 292
Stacks Image 387
Stacks Image 294

Archeologie

De lokale archeologie is een van de kerntaken van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. Al sinds 1976 worden er in Wassenaar opgravingen verricht, eerst onder de paraplu van de historische vereniging en na een paar jaar onder die van de Stichting. Belangrijke opgravingen waren het Huis ter Weer, een middeleeuws kasteeltje dat heeft gestaan even ten noorden van de Seringenlaan, het Bronstijdgraf (een groepsbegraving uit de Bronstijd in het Weteringpark) en Pluymestein, waar artefacten uit de IJzertijd zijn opgegraven. Vrij recent is de vondst van sporen van het kasteel van de Van Wassenaers op het Burchtplein. Als er niet wordt gegraven, houden de leden van de archeologische werkgroep zich bezig met de verwerking van oudere vondsten. Bovendien wordt er gewerkt aan een boek over de archeologie in Wassenaar.
Stacks Image 936


Tijdens een opgraving op het terrein van het Regthuys (Plein 17 en 18) in 2008 wordt middeleeuws aardewerk gevonden. Links archeoloog Marcel de Koning, rechts Peter de Geus van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar (foto: Nico Mooyman).
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.