De Stichting Historisch Centrum Wassenaar, opgericht in 1981, houdt zich bezig met het behoud van de cultuurhistorie van Wassenaar. Zij doet dit onder andere door het verrichten dan wel assisteren bij opgravingen en het bevorderen van de locale monumentenzorg. Zij beheert de archeologische opstelling in het souterrain van De Paauw. Ook organiseert zij lezingen, excursies en tentoonstellingen.

Voor het bedrag van minimaal € 10,- kunt u begunstiger worden van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar.

U krijgt dan het volgende
• Uitnodigingen voor lezingen en excursies (incidenteel)
• Informatie over opgravingen en restauraties
• Jaarverslagen

Stacks Image 10
18de-eeuws huis in de Kerkstraat. (foto: Mariëtte van Lit)
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.