sidebar

Vereniging

De Historische Vereniging Oud Wassenaer werd opgericht in 1957 door een groepje enthousiaste liefhebbers, in aanwezigheid van burgemeester Baron van Wijnbergen en de commissaris van de Koningin Klaasesz. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de vele activiteiten van de vereniging organiseren en uitvoeren. Dit gebeurt onder andere vanuit enkele commissies, die zich onder meer bezighouden met het organiseren van lezingen, excursies, het plaatsen van monumenteninformatieborden, het organiseren van tentoonstellingen in de bibliotheek, het verzorgen van de rubriek Actueel Verleden in “De Wassenaarse Krant” en het organiseren van cursussen en van de Open Monumentendag.

Beloningsbeleid

De vereniging telt uitsluitend vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid of vrijwilligersvergoedingen.

Fiscaal nummer: 816566136

actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.