Doelstellingen

De Historische Vereniging "Oud Wassenaer" werd opgericht in juni 1957. Doelstelling is het bevorderen van de kennis van
- en de belangstelling voor - de geschiedenis van Wassenaar en omstreken.

Dit wordt nagestreefd door onder meer:
  • het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  • het verzorgen van geschiedeniscursussen;
  • het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publicaties;
  • het uitgeven van geschriften;
  • het verstrekken van adviezen;
  • het aanleggen van een bibliotheek.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.