Bestuur & commissies

Samenstelling bestuur per 31 december 2016

Samenstelling bestuur
voorzitter
vice-Voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
mevrouw M.J.H. van Rossem-Zuurmond
de heer R. van Lit
de heer C.N.J. Neisingh
mevrouw M.A.C.W. van Lit-Pieterse
de heer A.H.P. van den Berg
de heer E.M.Ch.M. Janson
de heer J.T. Schiferli
de heer P.L.M. Kortekaas
Stacks Image 124
Het bestuur bijeen: v.l.n.r. E.M.Ch.M. Janson, J.T. Schiferli, C.N.J. Neisingh, Mevr. M.A.C.W. van Lit – Pieterse, A.H.P. van den berg, P.L.M. Kortekaas, R. van Lit
(Foto: Mirella Kortekaas-Kenens)

Ereleden

Mevrouw F.M.L. van Toor-van Buiren, De heer Ir. A.J. Niphuis, De heer E.M.Ch.M. Janson

Bibliotheekcommissie

Commissieleden:​ de heren A.H.P. van den Berg en A.J. Niphuis

Redactie Actueel Verleden

Eindredacteur: ​de heer A.J. Niphuis
Redactie​​: de heren C.D. Eisma, E.M.Ch.M. Janson en R. van Lit

Excursiecommissie

De heer A.H.P. van den Berg

Commissie Open Monumentendag

Voorzitter:​​ vacant
Commissieleden: ​​​de heren A.H.P. van den Berg, C.D. Eisma, P.L.M. Kortekaas, R. van Lit en C.N.J. Neisingh

Vitrinecommissie

De heer P.L.M. Kortekaas (vz.), R. van Lit en externe leden

Werkgroep Onderzoek grenscorrecties Wassenaar

Werkgroepleden:​ de heren A.H.P. van den Berg, P.L.M. Kortekaas en J.T. Schiferli

Werkgroep Wassenaar ’40-‘45

Werkgroepleden:​ de heren F. R. Hazenberg, R. van Lit en C.N.J. Neisingh
Deze werkgroep is de voortzetting van de activiteiten van de Stichting Wassenaar ’40-’45,
die in 1995 het standaardwerk Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog uitbracht.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.