Jaarverslagen

Jaarverslag Historische Vereniging "Oud Wassenaer" 2014


Voorwoord

In een eerder voorwoord heb ik aangegeven dat het Oud Wassenaer de laatste jaren goed gaat en dat er door de vereniging veel activiteiten worden ontplooid. Beide is nog steeds het geval en dat stemt tot voldoening.
Wel merkt het bestuur dat de vele werkzaamheden steeds meer tijd kosten en meer inzet vergen van onze bestuursleden en andere vrijwilligers. Nu de vereniging wat subsidie ontvangt van de Gemeente Wassenaar voor het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en voor het realiseren van ANWB-informatiebordjes aan monumenten, gaat de buitenwacht steeds kritischer kijken naar de vereniging. Wordt het geld wel optimaal besteed en zijn de activiteiten naar ieders wens uitgevoerd? Soms bekruipt het bestuur het gevoel dat er verwacht wordt dat de historische vereniging haar taken op een strakke, bedrijfsmatige wijze uitvoert. Maar zo zijn we natuurlijk niet getrouwd.
Als het aan Oud Wassenaer ligt, zijn en blijven we een club van vrijwilligers. Mensen die er plezier in beleven om op ontspannen wijze invulling te geven aan de werkzaamheden van de vereniging. We houden het graag gezellig.
Blijft het feit dat de werkzaamheden toenemen. In dat kader zijn we op zoek naar leden die hun steentje willen bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te helpen tijdens Open Monumentendag, door in ons kraampje te staan of door op een andere wijze te participeren in de activiteiten van de vereniging. We kijken uit naar uw berichten.
Robert van Lit, Voorzitter

Lees verder...

Jaarverslag Historische Vereniging "Oud Wassenaer" 2013


Voorwoord

Het is opmerkelijk en verheugend dat in economisch moeilijke tijden, waar andere verenigingen kampen met een teruglopend ledental, het de historische vereniging in alle opzichten voor de wind gaat. Bij ons neemt het aantal leden de laatste jaren spectaculair toe. Ook worden de lezingen steeds drukker bezocht. Vroeger was het een zeldzaamheid als we de kerkzaal van de NPB gebruikten voor een lezing, tegenwoordig gebeurt dat veel vaker en krijgen we zelfs daar te maken met ruimtegebrek.
De ledenaanwas danken we voor een belangrijk deel aan onze succesvolle cursussen. Zowel de cursus ‘Geschiedenis van Wassenaar’ (gegeven samen met de Stichting Historisch Centrum Wassenaar en het Gemeentearchief Wassenaar) als de cursus ‘Architectuur’ (samen met ‘t Nut) levert ieder jaar weer flink wat nieuwe leden op.

Lees verder...
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.