HISTORISCHE VERENIGING OUD WASSENAER


Secretariaat: Van Polanenpark 258, 2241 RZ Wassenaar, telefoon 06-14479368 Email: historischevereniging@wassenaartoen.nl Website: wassenaartoen.nl



Wassenaar, 29 april 2018.

Privacyverklaring Historische Vereniging Oud Wassenaer

De Historische Vereniging Oud Wassenaer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 404049094 en gevestigd te Wassenaar, hierna te noemen ‘de Vereniging’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
wassenaartoen.nl, Secretariaat: Van Polanenpark 258, 2241 RZ Wassenaar, telefoon 06-14479368, email: historischevereniging@wassenaartoen.nl.

Het daartoe aangewezen lid van het bestuur van de Vereniging, de Ledenadministrateur, is belast met het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens van de leden van de Vereniging. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het door de Historische Vereniging Oud Wassenaer naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via
historischevereniging@wassenaartoen.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Historische Vereniging Oud Wassenaer verwerkt persoonsgegevens van de leden van de vereniging; zij hebben daartoe bij hun aanmelding impliciet toestemming verleend, dan wel hebben na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hun ldimaatschap niet opgezegd. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:
  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De vereniging heeft met de website wassenaartoen.nl niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De Historische Vereniging Oud Wassenaer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van de aanmelding als lid en – in voorkomend geval - aanmelding voor activiteiten
  • De betaling van het lidmaatschap en – in voorkomend geval -activiteiten.
  • Het verzenden van convocaties en algemene leden-informatie.
  • Het kunnen bellen of e-mailen van leden van de Vereniging, indien dit nodig is, b.v. in geval van wijzigingen in de programmering van activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Historische Vereniging Oud Wassenaer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Wassenaer) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De Historische Vereniging Oud Wassenaer bewaart persoonsgegevens niet langer dan gedurende het lidmaatschap van die persoon. De Vereniging hanteert voor de bovengenoemde persoonsgegevens, na afronding van het lidmaatschap nog een bewaartermijn van één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Historische Vereniging Oud Wassenaer verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Historische Vereniging Oud Wassenaer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.