Nieuwsarchief

Honderd jaar De Wiltzangk: een Wassenaars landgoed met een bewogen geschiedenis

Lezing door Judith Niessen en Pim Reinders
Donderdag 17 maart 2016 in het gebouw van de NPB, Lange Kerkdam 46, Wassenaar

Na de verkaveling van landgoed Backershagen aan het begin van de vorige eeuw, werd in 1915 de nieuwgebouwde villa De Wiltzangk aan de Rust en Vreugdlaan opgeleverd. Deze villa, tegenwoordig de residentie van de ambassadeur van Iran, was enkele keren tijdens Open Monumentendag te bezoeken. Er werd toen aandacht besteed aan de architectuur van het pand. Wat lange tijd minder bekend was, is de bewogen geschiedenis van het huis en zijn bewoners. Het werd van 1922 tot 1940 bewoond door een van de oprichters van Unilever, de Joodse zakenman Sam van den Bergh (1864-1941). Hij legde een kleine verzameling van schilderijen en antieke objecten aan. Ook gebruikte hij het landgoed voor fundraising ten bate van diverse goede doelen. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog week Van den Bergh uit naar Nice. Al snel na de bezetting door de Duitsers confisqueerde de opperbevelhebber van de Duitse Wehrmacht, Friedrich Christiansen, het huis voor zijn gasten. Zelf hield hij verblijf op het landgoed Groot Haesebroek. Christiansen liet de inboedel van De Wiltzangk enige jaren later integraal naar Duitsland verschepen.
Op 17 maart zullen historicus Pim Reinders, die een biografie voorbereidt over Sam van den Bergh en kunsthistoricus Judith Niessen, die onderzoek heeft gedaan naar de confiscatie van De Wiltzangk, u vertellen over het leven van Sam van den Bergh op De Wiltzangk, over zijn verzamelingen en over de confiscatie van het huis en inboedel. Ook zal er kort worden ingegaan op de gedeelde oorlogsgeschiedenis van het huis met andere landgoederen in Wassenaar. Een gegeven dat mogelijk zal worden uitgewerkt in een groter project.
De lezing is vrij toegankelijk. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Het bestuur hoopt u te mogen begroeten. Namens het bestuur,


C.N.J. Neisingh, Secretaris


Zonnewijzer Wassenaar


nieuws HVOW - Geplaatst door Secretaris - do, januari 02, 2014

RAADSELACHTIGE ZONNEWIJZER(S) IN WASSENAAR’De voorledene tijd keert nimmer weer’

Hoe de zonnewijzer van de Dorpskerk uit Wassenaar verdween en later toch weer terugkwam.

In een informatief en toch ook wel vermakelijk artikel in het Jaarboek 2013 van onze zustervereniging ‘Die Haghe’ beschrijft Robert van Lit onder bovengenoemde titel hoe er bij het opruimen van de zolder van het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven een zonnewijzer van de Dorpskerk te Wassenaar werd aangetroffen. En dat, terwijl die zonnewijzer toch pronkt op de kerk!
Hoe dit raadsel werd opgelost, leest u in dit jaarboek.

Werkgroep Wassenaar '40-'45


nieuws HVOW - Geplaatst door Secretaris - vr, december 27, 2013

OVERDRACHT ARCHIEF STICHTING WASSENAAR '40-'45

De Stichting Wassenaar '40-'45, die in 1995 het standaardwerk 'Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog' uitbracht, is per 31 december 2013 opgeheven. De activiteiten zijn ondergebracht bij de Werkgroep Wassenaar '40-'45 van de Historische Vereniging 'Oud Wassenaer'. Het archief van de stichting is op 8 mei 2015 overgedragen aan het archief van de Gemeente Wassenaar.
Stacks Image 1718
Stacks Image 1720
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.