Tentoonstellingen

Stacks Image 1781
Naast vraagbaak te zijn en ontmoetingspunt - zie de activiteit HIP - willen we ook graag tentoonstellingen organiseren, niet alleen van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar maar zeker ook van particuliere Wassenaarse verzamelaars, verenigingen of stichtingen. Er zijn daar heel mooie vitrines voor beschikbaar in de bibliotheek. Het streven is om ieder half jaar een nieuwe tentoonstelling te hebben. Op 8 juni 2012 is de eerste tentoonstelling geopend, o.a. bodemvondsten van het Huis ter weer. Begin 2013 is er een tentoonstelling gehouden van vele voorwerpen van verschillende religies. Het 2e half jaar 2013 was er een tentoonstelling van oude gereedschappen van Wassenaarse bedrijven, zie bijgaande foto. Sinds begin 2014 is er een tentoonstelling in de grote vitrine "90 jaar Brandweermuseum". In de kleine vitrine - links achterin de bibliotheek ( de Verkadezaal) is er een verzameling te zien van de aardewerkfabriek Pieter Groeneveldt. Beide tentoonstellingen zullen nog kort te zien zijn, want een nieuwe tentoonstelling is al in de maak. Deze zal gaan over de geschiedenis van Muziekvereniging Excelsior.
In de Bibliotheek in de Langstraat verzorgen de Historische Vereniging Oud Wassenaer en de Stichting Historisch Centrum Wassenaar wisselexposities in de in 2012 speciaal hiervoor gemaakte vitrines. Op de foto plaatst Hans hupkes, voorzitter van het bibliotheekbestuur, een tekstbord in de vitrine. De dames Antje Vinkestijn en Sientje van Winden plaatsen tekstbordjes bij de religieuze voorwerpen die zij in bruikleen hebben gegeven, 2013 (foto: Mariëtte van Lit).
Stacks Image 87
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.