De bibliotheek van de vereniging

is ondergebracht in de Bibliotheek van Wassenaar, Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar. De boekenkast staat rechts in de Verkade-Clark lounge. Hierin vindt u een collectie boeken over Wassenaar. De boeken worden niet uitgeleend.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.