Open Monumentendag

Het thema van de Open Monumentendag 2014 was : “Op Reis”
Stacks Image 471
(foto: Nico Mooyman)
De opening van Open Monumentendag in 2013 bij het Oude Raadhuis in de
Langstraat.
Ieder jaar op een zaterdag in september doet Wassenaar mee aan de landelijke Open Monumentendag. Dit wordt georganiseerd door een comité dat sedert 2011 onderdeel is van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Tussen de tien en de vijftien Wassenaarse monumenten zijn dan geopend voor het publiek. Daaronder is steevast de Tuin van Ruys aan de Paauwlaan, het onderkomen van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. Ook de eeuwenoude boerderij Kerkewoning is dan voor het publiek opengesteld.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.