Monumentenborden

Het is het streven van Oud Wassenaer om minimaal één keer per jaar een nieuw monumenteninformatiebord te plaatsen. Het zijn mooie, door de ANWB uitgevoerde borden die een beknopte toelichting geven op onze belangrijkste monumentale panden. Oud Wassenaer heeft inmiddels borden geplaatst bij huize Neyenburgh aan de Schoolstraat, bij de molen Windlust aan het Molenplein, bij het Baljuwhuis aan het Plein en aan de gevel van het Oude Raadhuis in de Langstraat. Het grote bord met informatie over het Plein, in de Duinrellweg, was een geschenk van de gemeente aan de vereniging bij haar 50-jarig bestaan.

Op 13 september 2014 is een bord geplaatst bij ’t Regthuys aan het Plein.
Op 14 september 2013 onthulden burgemeester Hoekema (l) en wethouder De Lange (r) een door de historische vereniging verzorgd informatiebord over het Oude Raadhuis aan de Langstraat (foto: Gemeente Wassenaar)
Stacks Image 190
Stacks Image 150
Onthulling monumentenbord bij molen Windlust door vrijwillig molenaar Carl Doeke Eisma (links) en wethouder Marc van Dijk in 2011 (foto: A.H.P. van den Berg).

Monumenten-informatieborden

Burgemeester Hoekema en mevrouw drs. M.A.A.M. Hoekema-Barth onthulden een door de historische vereniging verzorgd informatiebord over Het Plein.

Onthulling van het Informatiebord over Het Plein door Burgemeester Hoekema en mevrouw drs. M.A.A.M. Hoekema-Barth (Foto Gemeente Wassenaar)
Stacks Image 407
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.