Lezingen en excursies

Oud Wassenaer organiseert gedurende het jaar een aantal lezingen over historische onderwerpen, die meestal gegeven worden in het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond aan de Lange Kerkdam. De onderwerpen zijn heel gevarieerd, soms gaat het over specifiek Wassenaarse zaken, zoals over het dialect dat in Wassenaar werd gesproken of over het verzet in Wassenaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Traditie is inmiddels dat eens per jaar een bijzondere Wassenaarder over zijn of haar leven komt vertellen. In het verleden waren dat o.a. Graaf van Zuylen van Nijevelt (oud-Duinrelldirecteur), Cees Overdevest (bloembollenteler en raadslid), Thea den Hollander (boerin), Rob Milders (oud-directeur Renbaan Duindigt), Carl Doeke Eisma (molenaar), Cor van der Lee (oud-boekhandelaar), Roelof Steenstra (predikant) en Ad Zopfi (directeur Wassenaarsche Woningbouwstichting).
Eenmaal per jaar wordt een grote excursie elders in Nederland gemaakt. De reis gaat per touringcar en niet zelden ook per schip. Eens in de zoveel jaar staat een bezoek aan kasteel Twickel in Delden op het programma, een kasteel waar Wassenaar een bijzondere band mee heeft omdat hier vroeger de ambachtsheren en –vrouwen van Wassenaar woonden.

Daarnaast worden ook kleinere excursies gemaakt naar omliggende steden en dorpen of in Wassenaar zelf, zoals naar het Rijtuigenmuseum Bellesteyn of de beeldentuin van de familie Van Caldenborgh.
Stacks Image 10
In 2012 brachten leden van Oud Wassenaer een bezoek aan het SS Rotterdam en maakten zij een rondvaart per historische salonboot door de Rotterdamse haven (foto: Geert de Rijk.
De cursus over de geschiedenis van Wassenaar wordt jaarlijks georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wassenaer, de Stichting Historisch Centrum Wassenaar en het Wassenaarse Gemeentearchief.
Cursisten, docenten en bestuursleden bijeen in de Bibliotheek aan de Langstraat na het afsluiten van de cursus over de geschiedenis van Wassenaar (foto: Mariëtte van Lit-Pieterse).
Stacks Image 558
Stacks Image 585
Na afloop van de cursus over de geschiedenis van Wassenaar schonk Oud Wassenaer een bundel gedichten en foto’s over Wassenaarse sculpturen van Peter Koenis. Op de foto v. l.n.r.: Gemeentearchivaris Carla de Glopper, Maria Koenis (weduwe van Peter Koenis) en Mariëtte van Lit-Pieterse die de foto’s voor het boekje maakte (foto: Robert van Lit).
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.