Historisch Informatie Punt

Veel informatie, zoals akten van de burgerlijke stand, oude kranten, adresboekjes, oude foto’s, enz. is digitaal te verkrijgen op de Digitale Studiezaal van het Gemeentearchief van Wassenaar, http://www.wassenaar.nl/de_gemeente/gemeentearchief/digitale_studiezaal

Vanaf 2012 bestaat het Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek aan de Langstraat. Het is een initiatief van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar en de Historische Vereniging Oud Wassenaer en wordt door beide organisaties ingevuld. In het zaaltje links achter in de bibliotheek (bij de grote vitrines, de Verkade-Clarkzaal) kunnen bezoekers terecht voor hun vragen of opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar. In hetzelfde zaaltje is ook altijd een kleine expositie ingericht.
Eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur, verzorgd door Peter de Geus van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar.

Iedere laatste zaterdag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur
(met uitzondering van juni, juli en augustus)
, verzorgd door Jacques Schiferli van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Tegelijkertijd zijn er antiquarische boeken en ansichtkaarten verkrijgbaar.
Stacks Image 668
In het zaaltje links achter in de bibliotheek (bij de grote vitrines) kunnen belangstellenden iedere eerste zaterdag van de maand van 15.00 tot 15.00 uur terecht voor hun vragen of opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar. In hetzelfde zaaltje is ook altijd een kleine expositie ingericht (foto: Mariëtte van Lit).
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.