De Historische Vereniging Oud Wassenaer, opgericht in 1957, houdt zich in de meest ruime zin bezig met de geschiedenis van Wassenaar. Zij doet dit onder andere door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen. Verder organiseert zij jaarlijks de Open Monumentendag in Wassenaar en geeft zij publicaties uit.

Voor het bedrag van € 15,- kunt u lid worden van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Echtparen/ samenwonenden betalen € 20,-

U krijgt dan het volgende:
• Uitnodiging voor lezingen, excursies en bijzondere evenementen
• Informatie over de Open Monumentendag in Wassenaar
• Jaarverslagen
Stacks Image 49
Huize Neyenburgh aan de Schoolstraat, ca. 1915
Actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.