Stacks Image 14

Over de Historische Vereniging Oud Wassenaer


Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Wassenaar? Vindt u het leuk om een lezing over een historisch onderwerp bij te wonen? Dan is een lidmaatschap van de Historische vereniging aan te raden, want u wordt dan geregeld uitgenodigd voor een lezing of bijzonder evenement.

Deze vereniging organiseert ook excursies, bijvoorbeeld naar een kasteel waar u een bijzondere uitleg krijgt. Of u maakt een wandeling of boottocht langs onze mooiste monumenten.

De vereniging organiseert bovendien ieder jaar de Open Monumentendag in Wassenaar en zij geeft interessante publicaties uit.
Stacks Image 3

Over de Stichting Historisch Centrum Wassenaar


Maakt u zich wel eens zorgen over bijzondere historische gebouwen die uit het dorp verdwijnen? Zelfs mooie landhuizen als Duinrell, Rust en Vreugd en Nieuw Rijksdorp werden afgebroken. De Stichting Historisch Centrum Wassenaar probeert daar als sedert 1982 wat aan te doen. Door overleg met wethouders of het indienen van bezwaarschriften. Soms met succes, zoals bij de Oude Pastorie in de Schoolstraat en bij boerderij Ter Weer, tegenwoordig een dependance van de Amerikaanse School.

Bovendien houdt de Stichting zich al decennia intensief bezig met de Wassenaarse archeologie. Met bijzondere resultaten, zoals het Bronstijdgraf en de Burcht van de Van Wassenaers.
Stacks Image 324
Stacks Image 322
zoeken op deze websites